• Tin Công Nghệ
          • Tin công ty
          • Triển Lãm
          • Tuyển dụng

          Sau một thời gian vận hành, phia trong ống dẫn hơi có thể bị cáu cặn tạp chất hoặc bị ăn mòn.

          Vì vậy, bảo dưỡng bảo trì lò hơi nhằm tránh khỏi các sự cố liên quan đến đường ống dẫn hơi như rò rỉ đường hơi, tắc đường hơi …

          Ngoài ra, trên đường ống dẫn hơi được bố trí nhiều loại van như van an toàn, van một chiều … Sau một thời gian làm việc dưới áp suất và nhiệt độ cao, việc hư hỏng là khó có thể tránh khỏi. Bảo dưỡng bảo trì hệ thống đường ống dẫn hơi thường xuyên, sẽ giúp lò hơi vận hành an toàn, hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp.

          Leave a Reply

          Your email address will not be published. Required fields are marked *

          094 456 2668