• Tin Công Nghệ
          • Tin công ty
          • Triển Lãm
          • Tuyển dụng

          Category Archives: Tuyển dụng

          Do nhu cầu phát triển và mở rộng, BETECH liên tục tuyển dụng :

          1. Quản lý sản xuất :
          • Số lượng : 02 quản lý
          • Mô tả công việc : Giám sát, đôn đốc quản lý công nhân. Đào tạo công nhân. Lên kế hoạch sản xuất, báo cáo, đề xuất phương án sản xuất trực tiếp với giám đốc. Đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn chất lượng.
          • Yêu cầu : Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí quản lý sản xuất.

          2. Công nhân cơ khí lò hơi :

          • Số lượng : 05 công nhân
          • Mô tả công việc : Đọc bản vẽ kỹ thuật. Tuân thủ nội dung công việc được giao từ quản lý sản xuất.
          • Yêu cầu : Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về lĩnh vực cơ khí. Có sức khỏe tốt. Tay nghề tốt. Độ tuổi từ 25-40 tuổi.

          Liên hệ : Mr Phượng – 0976.513.246