• Tin Công Nghệ
          • Tin công ty
          • Triển Lãm
          • Tuyển dụng

          LÒ HƠI ĐỐT DẦU, GAS

          • Mã hiệu: BE-DG
          • Kiểu lò: Tổ hợp ống nước, ống lửa hoặc ống nước
          • Công suất hơi: 5-50 tấn hơi/ giờ
          • Áp suất thiết kế: <40 kG/cm2
          • Áp suất làm việc: <50kG/cm2
          • Nhiệt độ hơi: Hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt
          • Hiệu suất: >90%
          • Nhiên liệu đốt: Dầu DO, dầu FO/ Khí hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên (CNG/NG), khí Biogas
          • Nguồn điện sử dung: 380V – 3 pha – 50 Hz
          • Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME
          • Môi trường: QCVN 19:2009/BTNMT. Tiêng ồn cách nhà lò 1m: <85dB
          • Hệ thống điều khiển: PLC
          • Chế độ làm việc: Tự động – Auto/ Vận hành tay – Manual
          • Chức năng tự động: Điều chỉnh công suất hơi theo phụ tải hơi
          • Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải hơi
          • Tự động cấp nước
          • Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI, máy tính
          • Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 4 cấp
          • Bảo vệ mức nước: 4 cấp
          • Bảo vệ mất pha
          • 02 van an toàn xả khi áp suất vượt mức quy định