• Tin Công Nghệ
         • Tin công ty
         • Triển Lãm
         • Tuyển dụng

         Tư vấn quản lý

         • Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
         • Lập và thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư xây dựng công trình; 
         • Lập và thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; 
         • Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình; 
         • Kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình; 
         • Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; 
         • Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; 
         • Nghiệm thu, bàn giao công trình; 
         • Giám sát thi công, đánh giá sự cố và lập phương án xử lý các sự cố công trình
         • Tư vấn bảo hành, bảo dưỡng, vận hành và cải tạo các công trình cấp thoát nước; 
         • Tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

         Leave a Reply

         Your email address will not be published. Required fields are marked *

         094 456 2668